Κίνητρα και διευκολύνσεις στους συνεπείς φορολογουμένους

Κίνητρα και διευκολύνσεις στους συνεπείς φορολογουμένους

Κίνητρα στους συνεπείς φορολογουμένους, ακόμα και σε αυτούς που έχουν ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές και καταβάλλουν στην ώρα τους τις δόσεις στην εφορία, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο. Ταχύτερες επιστροφές φόρων, άμεση έκδοση φορολογικής ενημερότητας, μείωση παρακράτησης για όσους έχουν βεβαιωμένες οφειλές και θέλουν να εισπράξουν χρήματα από το Δημόσιο, άρση κατασχέσεων και αύξηση του ακατάσχετου ποσού τίθενται σταδιακά σε ισχύ από τη φορολογική διοίκηση. Ο βαθμός συνέπειας των φορολογουμένων θα ξεκλειδώνει ολοένα και περισσότερες διευκολύνσεις, σημειώνουν από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίθετα θα σκληραίνουν τα μέτρα για όσους δεν συμμορφώνονται. Μάλιστα στα τέλη Ιουλίου ενεργοποιούνται τα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα τα οποία θα στελεχώσουν 820 ελεγκτές και οι οποίοι θα αναλάβουν τον έλεγχο εμβασμάτων, αγοραπωλησιών, ενώ θα αναζητούν και κρυμμένες περιουσίες που δεν έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό προωθούνται:

  • Εκδοση φορολογικής ενημερότητας ψηφιακά, ακόμα και για αυτούς που έχουν βεβαιωμένες οφειλές και το προφίλ με βάση την ανάλυση κινδύνου των φορολογικών αρχών δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλουν τις οφειλές τους χωρίς καθυστέρηση.
  • Ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ. Η φορολογική διοίκηση προχωράει στη δημιουργία χρυσής λίστας δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Στη λίστα αυτή θα εντάσσονται κυρίως οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Εχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του 5%.

β) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

γ) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

  • Κλιμακωτή μείωση του ποσοστού της παρακράτησης επί των χρημάτων που εισπράττονται ή επί του τιμήματος πώλησης του ακινήτου για όσους έχουν εντάξει τις οφειλές τους στην εφορία σε ρύθμιση και την εξυπηρετούν κανονικά. Το ποσοστό παρακράτησης θα περιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των δόσεων που αποπληρώνονται κανονικά και το ύψος του υπόλοιπου χρέους. Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η εφορία προχωράει σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών μέσω του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ακόμα και για όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ζητάει την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) ή να μεταβιβάσει ακίνητο και έχει βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ, η εφορία παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% επί των χρημάτων και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή.
  • Αύξηση του ακατάσχετου ποσού για όσους έχουν χρέη στην εφορία. Το σχέδιο που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ προβλέπει την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού πάνω από 1.250 ευρώ, εφόσον βέβαια ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση που υποχρεούται να κάνει για την τακτοποίηση των χρεών του. Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα μπορέσουν σταδιακά να ανακτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους οι οποίοι λόγω χρεών που έχουν προς το Δημόσιο είναι δεσμευμένοι ακόμα και για μελλοντικά υπόλοιπα. Συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει σταδιακή αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού έπειτα από κατάσχεση.

Πώς θα λειτουργεί ο προοδευτικά ακατάσχετος:

  1. Φορολογούμενος ο οποίος έχει υποστεί κατάσχεση, θα πρέπει να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών και καταβάλλοντας τουλάχιστον δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του, μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.
  2. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5.
  3. Οσο ο οφειλέτης είναι συνεπής, ο συντελεστής θα αυξάνεται. Για παράδειγμα, σε έναν φορολογούμενο ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση, εξοφλώντας 5 δόσεις των 500 ευρώ, μπορεί να κερδίσει συντελεστή 3,8, αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ. Για παράδειγμα:
  • Στην περίπτωση που κάποιος έχει χρέη 10.200 ευρώ και ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών αποπληρώνοντας την οφειλή του σε 12 δόσεις. Το ποσό που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 850 ευρώ τον μήνα. Το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 ευρώ θα ανέλθει στα 2.550 ευρώ (850Χ3). Οσο πληρώνει κανονικά τις δόσεις του, τόσο θα αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής και κατ’ επέκταση το ακατάσχετο όριο. Στις τελευταίες δόσεις, για παράδειγμα στη 10η δόση, ο πολλαπλασιαστής θα φθάνει το 4,5 και το ακατάσχετο στα 3.825 ευρώ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό