Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στη 2η Εταιρική Τεχνική Συνάντηση για το έργο Digi-Inclusion στην πόλη Terres Vedras της Πορτογαλίας

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στη 2η Εταιρική Τεχνική Συνάντηση για το έργο Digi-Inclusion στην πόλη Terres Vedras της Πορτογαλίας

Την Τρίτη και την Τετάρτη 16 & 17 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία η 2η εταιρική τεχνική συνάντηση του έργου “DIGI-INCLUSION” που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT.
Κατά τη διάρκεια της 1ης επίσημης ημέρας της συνάντησης έγινε:
  • Συζήτηση για το όραμα & τους στόχους του έργου για κάθε εταίρο
  • Αρχικές ιδέες για τα πιεστικά προβλήματα ψηφιακού αποκλεισμού
  • Επερχόμενες δραστηριότητες
  • Σημαντικά θέματα & ανάγκες των κοινωνικών ομάδων
  • Καθορισμός και μετρήσεις των ψηφιακών κενών
Κατά τη διάρκεια της 2ης επίσημης ημέρας της συνάντησης έγινε:
  • Ειδική παρουσίαση τύπου Masterclass από τον εταίρο LEPIDA
  • Ομαδικές εργασίες σχετικά με δράσεις μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο
  • Επισκέψεις εργασίας στην περιοχή
  • Τελική συζήτηση πάνω στα ψηφιακά δικαιώματα των δημοτών
Περισσότερα για το έργο στην αγγλική γλώσσα: https://urbact.eu/networks/digi
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό