Ο Δήμος Ξάνθης ενώνει το ΔΙΚΤΥΟ με το ΔΠΘ

Ο Δήμος Ξάνθης ενώνει το ΔΙΚΤΥΟ με το ΔΠΘ

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια και της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης υπογράφτηκε σήμερα το απόγευμα, κατά την έναρξη της Επιστημονικής Διημερίδας που πραγματοποιεί ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με το Δίκτυο, για την αξιοποίηση των αστικών υδάτινων οικοσυστημάτων, υπό τον γενικό τίτλο «Όταν τα ποτάμια επιστρέφουν στις πόλεις».

Το Σύμφωνο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια και δήμαρχος Λεβαδέων, Γιάννης Ταγκαλέκας και ο Αντιπρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Φώτιος Μάρης.

Πρόκειται, ουσιαστικά για τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και καθιστά τους δήμους, άμεσους κοινωνούς της επιστημονικής γνώσης και έρευνας.

Η συνεργασία αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει το Δίκτυο αλλά και τους δήμους μέλη του μεμονωμένα, στον σχεδιασμό και τη μελέτη διάφορων αναπτυξιακών στρατηγικών, για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, που αφορά στα ποτάμια οικοσυστήματα, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης και τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής.

Η συνεργασία του Δικτύου, των Δήμων-Μελών του και των τοπικών τους φορέων με την Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ, αφορά στην εκπόνηση σχετικών μελετών, καθώς και στην οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης των φορέων και δημοτών- και κυρίως νέων ανθρώπων – σε περιβαλλοντικά θέματα, που αφορούν στα ποτάμια οικοσυστήματα.

Επιπλέον, τα δύο μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης με συμμετοχή σε προτάσεις έργων.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης, Μανώλης Τσέπελης, μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, γιατί, μετά τη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σήμερα, ενώνουμε το Δίκτυο με το Πανεπιστήμιο της Θράκης μας. Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σημαίνει, για μας, συμπόρευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τις τοπικές κοινωνίες, προωθώντας συγκεκριμένες, στοχευμένες δράσεις -κάτω από την, υψηλού επιπέδου, επιστημονική καθοδήγηση- που θα δώσουν θετικό αναπτυξιακό πρόσημο στον τόπο μας, συνολικά».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό