ΟΤΕ: Κατά 9,2% αυξήθηκαν τα έσοδα του ομίλου το α’ τρίμηνο 2024

ΟΤΕ: Κατά 9,2% αυξήθηκαν τα έσοδα του ομίλου το α’ τρίμηνο 2024

Κατά 9,2% αυξήθηκαν τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με σημερινή (14.5.2024) ανακοίνωση του Ομίλου.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,3% στα 812,3 εκατ. ευρώ, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και ιδίως τα έργα ICT.

Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στα 66,2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, καθώς και προωθητικές ενέργειες προηγούμενων περιόδων με στόχο τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκαν σε 532,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,2% στα 326,0 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 37,1%.

Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,5%, στα 323,2 εκατ. ευρώ, με ισχυρό περιθώριο EBITDA 39,8%, ενώ στην Ρουμανία η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα 2,8 εκατ. ευρώ.

Η υψηλή συνεισφορά εσόδων ICT καθώς και διεθνούς χονδρικής, χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBITDA (AL) του Ομίλου στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 117,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 47,1% από το α’ τρίμηνο του 2023 αντανακλώντας τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη FTTH, η υλοποίηση του οποίου το 2023 εντατικοποιήθηκε προς τα τέλη της χρονιάς. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανία διαμορφώθηκαν σε 106,4 εκατ. ευρώ και 11,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 127,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024, μειωμένες κατά 43,8% παρά την υψηλότερη κερδοφορία, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος και υψηλότερων επενδύσεων στο τρίμηνο.

Η εταιρεία διατηρεί το στόχο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για το 2024. Οι πληρωμές φόρων κατά τη συγκρίσιμη περίοδο του 2023 επηρεάστηκαν θετικά από μια πίστωση φόρου.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκε σε 521,0 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 17,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2023.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, 0,875%).

Προοπτικές για το 2024

Το 2024, η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί το στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα 470 εκατ. ευρώ περίπου, αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 2023, που επηρεάστηκε θετικά από μία πίστωση φόρου.

Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2024 αναμένεται να ανέλθουν μεταξύ 610 εκατ. ευρώ και 620 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ: «Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για τον ΟΤΕ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις καθώς η θητεία μου στον Όμιλο ολοκληρώνεται.

Πετύχαμε ισχυρή αύξηση εσόδων χάρη στα έργα ICT, τη διεθνή χονδρική και τις υπηρεσίες κινητής, ενώ συνεχίσαμε να επεκτείνουμε το δίκτυο FTTH και το δίκτυο κινητής, και αυξήσαμε την κερδοφορία του Ομίλου.

Από το 2010, που ανέλαβα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, μετράμε πολλά και σημαντικά επιτεύγματα, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Έχοντας μετασχηματίσει μαζί την εταιρεία, έχουμε θέσει τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών.

Αισθάνομαι υπερήφανος για την πρόοδο του ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια και για τη συνεισφορά του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Είμαι βέβαιος ότι τόσο το 2024 όσο και τα επόμενα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του διαδόχου μου κ. Κώστα Νεμπή, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να δημιουργεί σημαντικές ταμειακές ροές, να επενδύει στις υποδομές της χώρας και να προσφέρει αξία στους συνδρομητές, συνεργάτες και μετόχους του».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό