Παράταση στο πρόγραμμά της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, Thinc Thrace incubator, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Παράταση στο πρόγραμμά της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, Thinc Thrace incubator, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ο πρώτος κύκλος συμμετοχής στο πρόγραμμά της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, Thinc Thrace incubator, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πήρε παράταση και συνεχίζεται μέχρι τις 12/09/22.

 

Τι προσφέρει το πρόγραμμα; 

Προσφέρει υποστήριξη και φιλοξενία στις ομάδες της Thinc Thrace incubator, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της εντός της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης και μια σειρά από καλά σχεδιασμένεςυπηρεσίες#mentoring,#coaching,νομικήκαι λογιστική υποστήριξη καθώς και ευκαιρίες διασύνδεσης σε πιο ώριμα στάδια της επιχειρηματικής ιδέας των ομάδων.

 

Λίγα λόγια για την ThincThraceincubator

ThincThrace incubator αποτελεί την πρώτη αμιγώς πανεπιστημιακή θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Σκοπός της θερμοκοιτίδας είναι να διευκολύνει στο ξεκίνημα τους νέους entrepreneurs να συστήσουν και να αναπτύξουν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η ΤhincThraceincubator θα υποστηρίξει συνολικά 48 επιχειρηματικές ομάδες, 2 ή περισσότερων ατόμων τα επόμενα2χρόνια (24 κάθε έτος)παρέχοντας τους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες:

 

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος;

Τα βασικά κριτήρια συμμετοχής είναι δύο:

  1. Η ομάδα να αποτελείται από 2 έως 5 άτομα και
  2. Ένα από τα μέλη της ομάδας να είναι έως 35 ετών.

 

Ποιους αφορά η πρόσκληση;

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και των λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
  • Εργαζόμενους του ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να συμμετάσχουν σε συνεργατικό σχήμα – ομάδα θερμοκοιτιαζόμενων.
  • Άνεργους καθώς και μέλη κοινωνικά ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., οι οποίοι διαθέτουν μια αξιόλογη και καινοτόμο ιδέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Πέραν των ανωτέρω ομάδων, τονίζεται πως οποιοσδήποτε Έλληναςπολίτης, ή πολίτης χώρας μέλους της ΕΕ ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, έχει δικαίωμα να αιτηθεί την υποστήριξή του από την Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα του Δ.Π.Θ.

Εάν διαθέτετε μια καινοτόμα ιδέα παρακαλούμε επικοινωνήστε μετοinfo@thinc.duth.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό