Πολλά περισσότερα από μία τηλεφωνική Γραμμή: 15 χρόνια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

Πολλά περισσότερα από μία τηλεφωνική Γραμμή: 15 χρόνια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

15 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας με βασικό στόχο τη δωρεάν υποστήριξη αγνοούμενων παιδιών και των οικογενειών τους, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα. Από την έναρξη λειτουργίας της Γραμμής το 2007 έως σήμερα, οι φορείς που τη λειτουργούν πανευρωπαϊκά έχουν απαντήσει σε περισσότερες από 2 εκατομμύρια κλήσεις και έχουν διαχειριστεί περισσότερες από 70 χιλιάδες υποθέσεις εξαφανισμένων παιδιών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ένας από τους πρώτους Οργανισμούς μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (MissingChildrenEurope), που υλοποίησαν την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 πανευρωπαϊκά: ένας σύντομος αριθμός κοινός σε όλη την Ευρώπη, εξειδικευμένος για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε: «Από το 2007 έως σήμερα, η Γραμμή 116000 έχει εξελιχθεί σε ένα σύμβολο ελπίδας για τις οικογένειες των παιδιών που αγνοούνται στην Ελλάδα. “Το Χαμόγελο του Παιδιού” μέσω της Γραμμής 116000, 365 ημέρες τον χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο, παρέχει υπηρεσίες για την αναζήτηση αγνοούμενων παιδιών, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη στην οικογένειά τους. Σε απόλυτη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και με τη συμμετοχή πιστοποιημένων εθελοντών, της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του Οργανισμού μας, του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού μας και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό -αποτέλεσμα χορηγιών- έχουμε συνολικά διαχειριστεί 98.104 κλήσεις και έχουμε ενεργοποιηθεί για την αναζήτηση συνολικά 1.836 παιδιών. Συγκεκριμένα, το 2021 αναζητήσαμε συνολικά 124 παιδιά, εκ των οποίων, μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί και είναι πλέον ασφαλή τα 122. Είμαστε δε ιδιαίτερα περήφανοι για την πορεία της 116000, καθώς η ιδέα δημιουργίας της ήταν του Οργανισμού μας. Μία ιδέα που αγκάλιασε και συνέδραμε ουσιαστικά στην υλοποίησή της, ο τότε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια κ. FrancoFrattini, καθώς φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (MissingChildrenEurope), της οποίας ήμασταν και παραμένουμε μέλη».

Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 λειτουργεί σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα από εθνικούς φορείς που εξειδικεύονται στη διαχείριση περιστατικών εξαφανισμένων παιδιών.

Σε αρκετές χώρες οι φορείς στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εθελοντές που δραστηριοποιούνται, τόσο στην πρόληψη, όσο και στη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών, παρέχοντας, παράλληλα, ψυχολογική και νομική υποστήριξη στις οικογένειες, όσο οι αστυνομικές αρχές αναζητούν το παιδί.

Οι φορείς καθοδηγούν και υποστηρίζουν τις οικογένειες, παρέχοντας συμβουλές για τη διαχείριση των διαδικαστικών θεμάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, μεταξύ αυτών τα ΜΜΕ, και παράλληλα αναλαμβάνουν να συνεργαστούν στενά με την Αστυνομία, με φορείς παιδικής προστασίας και άλλους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς.

Στις περισσότερες χώρες, η επικοινωνία με τη Γραμμή 116000 δεν περιορίζεται μέσω τηλεφώνου, αλλά μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους γραπτής επικοινωνίας όπως μέσω chat, email κ.λ.π.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (MissingChildrenEurope) καλεί όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας και να ευθυγραμμιστούν με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (EuropeanElectronicCommunicationsCode) και την ευρωπαϊκή στρατηγική αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών, υποστηρίζοντας έμπρακτα τους φορείς που διαχειρίζονται την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω σταθερής χρηματοδότησης αλλά και τεχνολογικής αναβάθμισης, ώστε η Γραμμή 116000 σε όλες τις χώρες να είναι προσβάσιμη από όλους και άτομα ΑμεΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό