Πρόωρη σύνταξη στα 56,9 ετών για μητέρες ανηλίκων σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Πρόωρη σύνταξη στα 56,9 ετών για μητέρες ανηλίκων σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 56,9 ετών μπορούν να πάρουν οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και ως το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο.

 

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για αυτές τις δύο κατηγορίες ευνοούν την έξοδο με πρόωρη σύνταξη.

Στο ΙΚΑ, οι γυναίκες που βγαίνουν με διατάξεις ανήλικου τέκνου δεν απαιτείται να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος στην τελευταία 5ετία, όπως ισχύει για τις άλλες κατηγορίες μειωμένης από το ΙΚΑ.

Για τις μητέρες με ανήλικο σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών απαιτείται να έχουν ενεργή εργασιακή σχέση για την τελευταία 5ετία πριν πάρουν μειωμένη, αλλά τα όρια ηλικίας είναι χαμηλότερα από των μητέρων στο ΙΚΑ.

Οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται από τρεις παράγοντες:

  1. Από το έτος που οι μητέρες συμπληρώνουν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, ή τα 25 έτη στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών. Η ημερομηνία που πρέπει να έχουν το χρόνο ασφάλισης είναι ως 31/12/2012, για να κατοχυρώσουν τα όρια ηλικίας που θα έπαιρναν σύνταξη.
  2. Από το έτος που συμπληρώνουν την ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ήταν σε ισχύ ως το 2012. Η «ιδανική» ημερομηνία που πρέπει να τα συμπληρώνουν είναι ως 18/8/2015. Αν τα παλιά όρια ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, επιβαρύνονται κάθε έτος με αύξηση ορίου ηλικίας.
  3. Από τη δυνατότητα να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης, ώστε να ανατρέξουν πίσω στο 2011 και το 2012 και να συμπληρώσουν για τις χρονιές αυτές τα απαιτούμενα ένσημα, για να «κλειδώσουν» και τις αντίστοιχες ηλικίες συνταξιοδότησης.

Με βάση τις τρεις παραμέτρους, οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο ως το 2012 και 5.500 ένσημα κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 55, 57 και 60 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50, 52 και 55 για μειωμένη, αλλά από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης.

Αντίστοιχα, οι μητέρες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο ως το 2012 και 25ετία κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη. Αν οι ηλικίες συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, αποχωρούν και αυτές με τα νέα όρια συνταξιοδότησης.

Συντάξεις Ιουλίου 2022 – πότε πληρώνονται: Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

Για παράδειγμα:

*Ασφαλισμένη πριν το 1993 στο ΙΚΑ με ανήλικο το 2010 και 5.500 ένσημα κατοχύρωσε για πλήρη σύνταξη την ηλικία των 55 και για μειωμένη τα 50. Αν έκλεισε τα 55 το 2021, θα πάρει πλήρη στα 65,6, ενώ μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56,9. Αν κλείνει τα 55 το 2022, θα πάρει πλήρη στα 67, ενώ για μειωμένη αποχωρεί στα 58.

*Ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που έκλεισε τα 52 το 2017 βγαίνει στα 58,5 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη. Αν έκλεισε τα 52 το 2019, παίρνει πλήρη στα 61,10 και μειωμένη στα 58,5.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (ασφάλιση πριν το 1993)

  1. Πλήρης σύνταξη
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,6
το 2017 60,9
το 2018 62
το 2019 63,3
το 2020 64,6
το 2021 65,9
το 2022 67
  1. Μειωμένη σύνταξη
5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,10
Από 1ης/1/2020 62

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση πριν το 1993)

  1. Πλήρης σύνταξη
Με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
Με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
  1. Μειωμένη σύνταξη
Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 62
Με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 58
2017 59,6
2018 61
Από 1ης/1/2019 62

Οι συντάξεις για μητέρες ΙΚΑ και Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών με ανήλικο (ασφαλισμένες πριν το 1993)

Συντάξιμες αποδοχές 2002-2022: 1.250€
Ετη ασφάλισης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη (1)

25 604 496
27 628 520
29 657 548
33(*) 741 633
35(*) 800 692
Συντάξιμες αποδοχές 2002-2022: 1.600€
Ετη ασφάλισης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη (1)

25 672 564
27 703 595
29 739 631
33(*) 847 739
35(*) 922 814
  1. Η μειωμένη υπολογίστηκε με το μέγιστο ποσό της ποινής (115 ευρώ) που αφαιρείται από την εθνική σύνταξη.

(*) Από τα 30 έτη και άνω ισχύουν τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Ποσά σύνταξης μετά την εισφορά ασθένειας και πριν το φόρο.

Πρόωρη σύνταξη από 56,9 ετών για μητέρες ανηλίκων σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών [πίνακες με τα ποσά για πλήρη και μειωμένη]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό