Sunlight Group: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2022 Δυνατό εξάμηνο, αναπτυξιακές επενδύσεις, είσοδος σε νέες αγορές

Sunlight Group: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2022 Δυνατό εξάμηνο, αναπτυξιακές επενδύσεις, είσοδος σε νέες αγορές

  • Συνέχεια στην ισχυρή πορεία ανάπτυξης
  • €183 εκατ. Κύκλος Εργασιών (έναντι €126 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021): αύξηση 45%
  • €22,9 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA (έναντι €17,5 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021): αύξηση 31%
  • Σημαντικές επενδύσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
  • €33,5 εκατ. σε CAPEX το Α’ εξάμηνο του 2022και €90 εκατ. συνολικά ως το τέλος του έτους 
  • Αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα, αυτοματοποίηση, νέες εγκαταστάσεις για συναρμολόγηση προϊόντων λιθίου και εργαστήρια, νέες αγορές
  • Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό
  • 27% αύξηση εργαζομένων
  • 69% αύξηση σε δαπάνες για εκπαιδεύσεις προσωπικού
  • €23 εκατ. σε μισθούς, παροχές και φόρους το Α΄ εξάμηνο του 2022(έναντι €16,3 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021): αύξηση 41%

Η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia, ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, με αύξηση της τάξης του 45% στον Κύκλο Εργασιών και 31% στα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA). Σημειώνοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για ακόμη μία φορά, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις. €33,5 εκατ. σε CAPEX έχουν επενδυθεί στο Α’ εξάμηνο του 2022, ενώ €90 εκατ. συνολικά σε επενδύσεις CAPEX έχουν δεσμευθεί ως το τέλος του έτους. Το διαφοροποιημένο και πλήρως χρηματοδοτημένο επενδυτικό πλάνο της Sunlight εστιάζει σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και υποδομές, στην αύξηση της δυναμικής παραγωγικότητας της εταιρείας σε λίθιο και μόλυβδο, καθώς και σε έργα Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στην τεχνολογία λιθίου.

Υψηλός διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης σε κερδοφορία

 Το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Sunlight Group συνέχισε να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς, ακολουθώντας την τάση που καταγράφεται από το 2021. Ο Κύκλος Εργασιών για το Α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €183 εκατ. έναντι €126 εκατ. στο ίδιο διάστημα της περασμένης χρονιάς. Η αύξηση κατά 45% αποδίδεται στις ισχυρές πωλήσεις της εταιρείας που με τη σειρά τους υποστηρίζονται από επενδύσεις και βελτιστοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Ξάνθητην Κομοτηνή, τη Βερόνα της Ιταλίας και το Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας (ΗΠΑ). Παρά τους περιορισμούς στην παγκόσμια οικονομία και τις προκλήσεις στον τομέα των logistics, η Sunlight απορρόφησε τις πιέσεις μέσω σημαντικών αναπτυξιακών επενδύσεων που δίνουν στην εταιρεία σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και ενισχύουν περαιτέρω την τοποθέτησή της στην παγκόσμια αγορά. Σε ό,τι αφορά Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, λόγω της τμηματικής διαδικασίας ολοκλήρωσης των σχετικών συμφωνιών μόνο μέρος των εξαγορών έχει ενσωματωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2022, καθότι οι υπόλοιπες υπογράφηκαν είτε στα τέλη του Α’ εξαμήνου είτε στο Β’ εξάμηνο της χρονιάς.

Οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών και μεταφορικών, η παγκόσμια έλλειψη σε σημαντικά υλικά όπως οι ημιαγωγοί, και η απότομη εκτίναξη του ενεργειακού κόστους επηρέασαν την κοστολογική βάση της εταιρείας και, συνεπακόλουθα, την κερδοφορία της. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, από την αρχή της χρονιάς έχουν ληφθεί μέτρα για την ανάκτηση κόστους από την αγορά.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, ο κ. Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, σημείωσε: «Σε ένα ασταθές και πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον, όπου επικρατούν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, υψηλά επιτόκια, παγκόσμιες ελλείψεις, συνεχείς αυξήσεις τιμών, ακριβές μεταφορές και ενεργειακό κόστος, στη Sunlight Group αξιοποιούμε πλήρως τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και εστιάζουμε σε μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές επενδύσεις. Μία από τις βασικές μας πρωτοβουλίες για την τρέχουσα χρονιά, αφορά σε σημαντικές επενδύσεις στην αμερικανική αγορά και εκτεταμένες προσλήψεις, ώστε να εξυπηρετήσουμε τα σχέδια μακροπρόθεσμης ανάπτυξής μας στις ΗΠΑ. Έχουμε παραμείνει επικεντρωμένοι στο στρατηγικό στόχο διεύρυνσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της πελατειακής βάσης μας, ενώ επισπεύσαμε σχεδιασμένες εξαγορές, ενισχύσαμε την παραγωγική δυναμικότητα και την αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεών μας, και επεκτείναμε το δίκτυο πωλήσεών μας. Επιπλέον, επενδύουμε σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό δημιουργώντας θέσεις εργασίας στο σύνολο του οργανισμού και προσελκύοντας προσωπικό υψηλής κατάρτισης – τόσο έμπειρους επαγγελματίες με εξαιρετικές περγαμηνές και τεχνογνωσία, όσο και νέους υπαλλήλους με ενθουσιασμό και φιλοδοξίες. Επιταχύνουμε τα επενδυτικά μας σχέδια και την επέκτασή μας, παρά τις αντίξοες  συνθήκες, χάρη στη στήριξη του ΔΣ, των μετόχων και των πελατών μας, καθώς και στην εγγυημένη χρηματοδότηση. Συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας σε Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, αναζητούμε πρόσβαση σε πελάτες και διερευνούμε τη δυναμική νέων προϊόντων, με οδηγό την επιθυμία μας να διαδραματίσουμε κομβικό ρόλο σε προϊόντα λιθίου – τόσο για τον κλάδο της βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης, όσο και τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας. Έχουμε πίστη στη δυνατότητά μας να δημιουργήσουμε αξία στη μακρά διάρκεια».

 Με πλήρη επίγνωση των διεθνών προκλήσεων, στη Sunlight παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 κι έπειτα, παρά το υφιστάμενο μακρο-οικονομικό περιβάλλον και την πιθανή επιρροή του στην κερδοφορία και τις παραγγελίες των πελατών μας – λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί τη διαφοροποιημένη στρατηγική της, επενδύοντας σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Στις 31 Ιουνίου 2022 η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της απασχολούσαν συνολικά 1.535 ανθρώπους329 περισσότερους σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2021 – αύξηση της τάξης του 27%. Και μάλιστα, το δυναμικό όχι μόνο αυξάνεται, αλλά και διαφοροποιείται: πλέον, το 27% των εργαζομένων της εταιρείας απασχολείται εκτός Ελλάδας, καθώς η Sunlight συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε Ευρώπη και Αμερική. Επιπλέον, απασχολεί σημαντικό αριθμό υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών, με πάνω από το 30% του προσωπικού της να είναι ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Επίσης, οι δαπάνες της εταιρείας για μισθούς, παροχές και φόρους το Α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €23 εκατ., αύξηση 41% σε σχέση με τα €16,3 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Και τέλος, η Sunlight Group έχει αυξήσει κατά 69% τις δαπάνες της για εκπαίδευση προσωπικού: από €65.000 το Α’ εξάμηνο του 2021 σε €110.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2022. 

Η εταιρεία επενδύει επίσης σε όλες τις εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην πρόσφατη ανακοίνωση επέκτασης της εταιρείας στις ΗΠΑ, καθώς και των εξαγορών και συγχωνεύσεων που ανακοινώθηκαν στο πρώτο μισό του 2022 – όπως της ιταλικής εταιρείας PBM S.R.L. και της γερμανικής A. Müller GmbH. Οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Sunlight, την ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, και την επέκτασή της σε νέες. Επίσης, η Sunlight Group συνεχίζει να δημιουργεί ισχυρή αλυσίδα αξίας στη μπαταρία και να εντείνει τις προσπάθειές της για καθετοποίηση της παραγωγής μέσω εξαγοράς της ελληνικής εταιρείας Technoform που κατασκευάζει υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα, και μέσω επενδύσεων για τον υπερδιπλασιασμό της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος που λειτουργεί στην Κομοτηνή. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υλοποιεί μεγάλες επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη με στόχο την καινοτομία και δημιουργία «έξυπνων» προϊόντων που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, με έμφαση στην τεχνολογία λιθίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να υποστηρίξουν την παραγωγική αποτελεσματικότητα της Sunlight και την πραγματοποίηση των δεσμεύσεών της για ένα πιο βιώσιμο οικοσύστημα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό