Το ΔΠΘ συμμετέχει στη σύσταση της Εταιρίας Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Το ΔΠΘ συμμετέχει στη σύσταση της Εταιρίας Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Στη σύσταση της «DefencEduNet» (Εταιρίας Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας) συμμετέχει και το ΔΠΘ.

Το καταστατικό υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΔΠΘ Καθηγητή Φώτιο Μάρη στο κτήριο Διοίκησης του ΔΠΘ, στις 2 Απριλίου 2024, παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού κυρίου Αναστάσιου  Ροζολή, του Αντιναυάρχου εν αποστρατεία κυρίου Σταύρου Μπάνου, του μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΠΘ Καθηγήτριας Μαρίας Μιχαλοπούλου, του Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του ΔΠΘ Καθηγητή Γεώργιου Μπρούφα και του εκπροσώπου του ΔΠΘ στην DefencEduNet Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ κύριου Ιωάννη Μπούταλη.

Θεμελιώδης σκοπός της Εταιρίας είναι να δημιουργήσει έναν κόμβο διασύνδεσης των εγχώριων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αμυντική Βιομηχανία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας (defense-related technological cluster), για την παραγωγή νέων γνώσεων, προϊόντων και τεχνολογιών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και του διαστήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό