Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών και παιδιών με πόρους του ΕΣΠΑ στην Κομοτηνή από το 2014

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών και παιδιών με πόρους του ΕΣΠΑ στην Κομοτηνή από το 2014

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών και παιδιών με πόρους του ΕΣΠΑ στην Κομοτηνή από το 2014

Μια φωλιά Αγάπης και Φροντίδας για τις πληγές της ενδοοικογενειακής βίας

Παράταση Λειτουργίας έως και τον Σεπτέμβριο του 2023

Ο μοναδικός Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών από τη Θεσσαλονίκη και προς Θράκη, είναι αυτός στην Κομοτηνή, ο οποίος λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2014, υλοποιήθηκε και λειτουργεί με πόρους προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013, 2014-2020, ύψους 1.164.000 ευρώ !

Μάλιστα συμπληρώνεται και με άλλες δομές, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών που και αυτό λειτουργεί στην Κομοτηνή !

Επρόκειτο για έργο της τότε Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς ήταν ο πρώτος δημόσιος φορέας που δημιούργησε και λειτούργησε Συμβουλευτικά κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών, καθώς και Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Από την αρχή και προς τιμή του, -και προς τιμήν όλων όσων συνέβαλαν- ο Δήμος Κομοτηναίων είχε λάβει αυτή την ξεκάθαρη απόφαση να δώσει σάρκα και οστά σε μια ασφαλή φωλιά για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, υπήρξαν πολλαπλές ενέργειες για να επανεντάσσονται οι δομές στις νέες προγραμματικές περιόδους και να παραταθεί η λειτουργία των δομών, τόσο του Ξενώνα, όσο και του Συμβουλευτικού κέντρου Γυναικών, με συγχρηματοδότηση πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ-, αφ’ ενός, εκτιμώντας το έργο των δομών, ως απαραίτητο, καθώς κάλυπτε βαθιές πληγές περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας. Αφετέρου δε, θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο κομμάτι διατήρησης του συνεκτικού ιστού της κοινωνίας και της πολιτικής συνοχής !

Καταρχάς υπήρξε απόφασή για την ένταξη της πράξης-του συγκεκριμένου έργου- της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜ-Θ (2014-2020) ως τελικός δικαιούχος της πράξης να είναι ο Δήμος Κομοτηνής, με συνολικό προϋπολογισμό 460.000 ευρώ και ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης 30 Νοεμβρίου 2018.

Επέρχεται τροποποίηση της εν λόγω πράξης και εγκρίνεται αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης και ως ημερομηνία λήξης, είχε ορισθεί η 30η Νοέμβρη του 2020 και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των 757.000 ευρώ.

Με νέα τροποποιητική απόφαση-4604/17-09-2020- εγκρίθηκε η αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης και συγκεκριμένα ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2023 και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των 1.164.000€.

Για την υλοποίηση της πράξης ο Δήμος Κομοτηναίων θα πρέπει να αποδεχθεί την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης και να τηρήσει τους όρους που περιγράφονται σε αυτή, να την υλοποιήσει, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Στόχος της λειτουργίας του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους, πρωτίστως ασφαλή φιλοξενία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Διευκολύνει επίσης, την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή των φιλοξενουμένων στα Συμβουλευτικά Κέντρα. 

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές οι ωφελούμενες γυναίκες και παιδιά του Ξενώνα, ανέρχονται στον αριθμό 185–101 Γυναίκες και 84 παιδιά- !!!

«Είναι μία δομή που λειτουργεί με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, 24 ώρες το 24ωρο, και στην οποία οι κακοποιημένες γυναίκες βρίσκουν τη δύναμη, τον τρόπο ν’ αποχωρήσουν απ’ τη βία. Προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε με την ψυχολογική στήριξη τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, ώστε να μπορούν να ενταχθούν πιο εύκολα στην κοινωνία, να παίρνουν αποφάσεις από μόνες τους και να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν κάθε μορφή βίας. Πλέον έχει διευρυνθεί το πλαίσιο και παρέχουμε και εργασιακή στήριξη που είναι πολύ σημαντική για γυναίκες που δεν δουλεύουν», τονίζει η διοικητικός του ξενώνα, Βασιλική Γαντά, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν από μήνες στην Αλεξανδρούπολη με την αφορμή του δεύτερου φεστιβάλ «Ο Φάρος της Ισότητας», που διοργάνωσε το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας.

Δεδομένης της μοναδικότητας του ξενώνα σε επίπεδο Περιφέρειας, τα περισσότερα περιστατικά είναι από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις φιλοξενίας γυναικών από όλη την Ελλάδα, όταν διαπιστώνεται η ανάγκη απομάκρυνσης του θύματος από τον θύτη. «Μία γυναίκα μπορεί να μείνει αρχικά μέχρι τρεις μήνες. Αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι επικινδυνότητας μπορεί να παραταθεί η διαμονή της και φεύγει αφού αξιολογηθεί το περιστατικό», εξηγεί η κ. Γαντά. Διευκρινίζει πως οι γυναίκες στον ξενώνα δεν είναι φυλακισμένες, υποχρεούνται στην τήρηση κάποιων κανόνων, δεδομένου του απορρήτου της διεύθυνσης του ξενώνα για ευνόητους λόγους, αλλά μπορούν να εργαστούν και να συναναστραφούν κοινωνικά. 

Η χρηματοδότηση των Ξενώνων Φιλοξενίας αφορά σε θέμα κάλυψης των δαπανών λειτουργίας τους (επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για υποδομές και κτιριακές παρεμβάσεις) για τρία έτη, με ενδιάμεση αξιολόγηση των δομών στους 18 μήνες με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου. Σε κάθε περίπτωση σε κάθε Ξενώνα απασχολούνται κατ’ ελάχιστο 4 στελέχη. Σε περίπτωση που ο Ξενώνας δεν πληροί τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό στελεχών, ο Δήμος δεσμεύεται να προχωρήσει στην πλήρωση των κενών θέσεων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην παρούσα φάση ο Ξενώνας του Δήμου Κομοτηνής στελεχώνεται με:

1 Διοικητικό στέλεχος

1 Κοινωνική Λειτουργό

1 Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό 

Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωτική η φύλαξη του χώρου σε 24ωρη βάση.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών δύναται να φιλοξενήσει είκοσι γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους.

Διαθέτει έξι δίκλινα δωμάτια, ένα τετράκλινο δωμάτιο, ένα δίκλινο δωμάτιο ΑμΕΑ με ατομικό μπάνιο για άτομο με ειδικές ανάγκες, τρεις κουζίνες-τραπεζαρίες, έναν χώρο ψυχαγωγίας και τρία μπάνια. Η παραμονή κάθε γυναίκας στον ξενώνα μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Οι γυναίκες μπορούν να μείνουν αρχικά για χρονικό διάστημα τριών μηνών και αν είναι απαραίτητο αυτό το χρονικό διάστημα να παραταθεί.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι γυναίκες δέχονται την συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη από τους ειδικούς επιστήμονες του κέντρου, προκειμένου να αισθανθούν ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. ΕΠι πλέον η συμβουλευτική επεκτείνεται και σε εργασιακή στήριξη, για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών.
«Το αισιόδοξο είναι πως οι γυναίκες ανταποκρίνονται πολύ πιο γρήγορα στις υπάρχουσες δομές, που έχουν ως στόχο την στήριξη και την ενδυνάμωση τους και δεν μένουν στη σιωπή, που αυτό είναι και το μήνυμα των δομών αυτών», τονίζουν στελέχη του Ξενώνα.
Οι γυναίκες που επιθυμούν να μπούν στον Ξενώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Κοινωνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων της ΑΜ-Θ, τα τρία Συμβουλευτικά Κέντρα σε Κομοτηνή, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Τέλος αξίζει να αναφερθεί και η τηλεφωνική γραμμή 15900, που μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες, καθώς ο αριθμός του Ξενώνα είναι απόρρητος.

Τα στελέχη του ξενώνα υποδέχονται και προστατεύουν κάθε γυναίκα, που έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας ήτοι: σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική, συμπεριλαμβανομένου και γυναικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων-trafficking) ανεξαρτήτως, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας. Στοχεύουν στην ενδυνάμωση και επανένταξη της γυναίκας στην κοινωνία με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με το επιστημονικό προσωπικό.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, είναι απόρρητα, κι επομένως, μπορεί κανείς να απευθυνθεί είτε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής (25310-82063), είτε στη Γραμμή SOS, στο 15900, είτε στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δημιούργησε 73 τμήματα ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα (σε Αστυνομικές Διευθύνσεις).

Μάλιστα πέρυσι από κοινού το Συμβουλευτικό Κέντρο και Αστυνομικοί πραγματοποίησαν δράση στην πλατεία της Κομοτηνής και μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια στους πολίτες.

Η αλήθεια είναι πως δεν μειώνονται τα περιστατικά βίας, αλλά πολύ πιο εύκολα πια μπορούν να καταγγελθούν. 

Το σύνθημα ΕΝΑ: «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό