«Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στο πλαίσιο της αναγκαστικής μετανάστευσης»

«Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στο πλαίσιο της αναγκαστικής μετανάστευσης»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο με στόχο την εύρεση συνεργατικών λύσεων στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στις 14 Μαρτίου, στην Αθήνα από τους διαχειριστές του προγράμματος Active Citizens Fund, στην Ελλάδα-SolidarityNow, Ίδρυμα Μποδοσάκη-και στη Βουλγαρία-OpenSocietyInstituteSofia, WorkshopforCivicInitiativesFoundationκαι TrustforSocialAchievement.Στους συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Ακαδημαϊκό χώρο, Πρεσβείες, θεσμικούς φορείς και απόδιεθνείς, ευρωπαϊκούς και τοπικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, που δραστηριοποιούνται ενεργά σε θέματα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (traffickinginhumanbeings), τη μετανάστευση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γιατί Ελλάδα και Βουλγαρία μαζί;

Η Βουλγαρία αποτελεί κυρίωςχώρα προέλευσης θυμάτων, ενώ η Ελλάδα χώρα διέλευσης ή προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία τουΕθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στην Ελλάδα για το 2020, από τα 167 καταγεγραμμένα θύματα, τα 74 ήταν παιδιά και τα 33 εξ αυτών με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Στην ανάγκη για διακρατικές συνεργασίες αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων και η Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRETA), κα Antoaneta Vassilevaκαι ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και πρώην Επικεφαλής του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων,κος Ηρακλής Μοσκώφ, που τίμησαν το συνέδριο με την παρουσία τους.

Η κα Vassileva τόνισε ότι «Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Επιπλέον, η χρήση του εθνικού μηχανισμού αναφοράς κρίνεται απαραίτητη, ενώ εξίσου σημαντική είναι η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στον εντοπισμό και στην αναγνώριση των υποψήφιων θυμάτων από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, αστυνομικούς, δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους. Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα αόρατο έγκλημα, το οποίο σήμερα στο ψηφιακό περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο αόρατο. Η προστασία των θυμάτων είναι συλλογικό καθήκον και θα πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντας.»

Κατά την ομιλία του, ο κος Μοσκώφ υπογράμμισε ότι «Η εμπορία ανθρώπων δεν γνωρίζει σύνορα και εθνικούς νόμους. Στόχος των δουλεμπόρων είναι το κέρδος και εμπόρευμα τους ο άνθρωπος. Για να εμποδίσουμε όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χρειάζεται να ξεπεράσουμε συμβατικές αντιλήψεις και να οικοδομήσουμε μια πολυτομεακή συνεργασία μεταξύ του κράτους, των διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας πολίτων σε επίπεδο Πρόληψης του φαινομένου, Καταστολής του εγκλήματος και Προστασίας των θυμάτων με μια πιο συμπεριληπτική και θυματοκεντρική προσέγγιση. Αντίστοιχα, και με στόχο επίσης την πρόληψη, λειτουργούμε τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) για τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες ή βρίσκονται σε αστεγία. Μέχρι σήμερα, έχουν ωφεληθεί από τον Μηχανισμό περισσότερα από 3.258 παιδιά».

 

Οι τρεις κρίσιμες πτυχές

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε τρία πάνελ συζητήσεων με περισσότερους από 20 εξέχοντες ομιλητές, οι οποίοι εστίασαν στιςτρεις κρίσιμες πτυχές του ζητήματος:τηνπροστασία των θυμάτων μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας και της εφαρμογής θυματοκεντρικών προσεγγίσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη και την υποτροπή της εμπορίας ανθρώπων, την αντιμετώπιση των εμποδίων στην πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη.

Οι συζητήσεις και η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων ανέδειξανότι οι μετανάστες/πρόσφυγες αποτελούν υποψήφια θύματα, ενώ ειδική μνεία έγινε και στο e-traffickingως τον νέο τρόπο προσέγγισης υποψήφιων θυμάτων. Κοινός τόπος αναδείχθηκε η ανάγκη για πρόληψη μέσω της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, στα οποία περιλαμβάνονται τόσο οι θεσμικοί φορείς και υπηρεσίες, αλλά και όλα τα δυναμικά μέρη των κοινωνιώνκαι οι πολίτες.Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της λειτουργίας Εθνικών Μηχανισμών Αναφοράς, τόσο για την επιστημονική και αξιόπιστη καταγραφή του φαινομένου, αλλά και για την ανεύρεση στοχευμένων δράσεων για την πρόληψή του.

Παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση για την Εργασία (InternationalLabourOrganization), 40.3 εκατομμύρια άνθρωποι είναι τα θύματα trafficking, το 75% αυτών είναι γυναίκες και κορίτσια, ενώ 1 στους 4 είναι παιδιά.

*Το συνέδριο αποτελεί μια περιφερειακή δράση του προγράμματος Active citizens fund, που έχει ως διαχειριστή επιχορήγησης για την Ελλάδα από κοινού το  Ίδρυμα Μποδοσάκη με το SolidarityNow.

 Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό