ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ »

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ

ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ  9   ΚΟΜΟΤΗΝΗ  69100

ΤΗΛ : 25310 82910  ΦΑΞ : 2531082912

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19/10/2022

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    16038    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ »

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλα τα μέλη της Γ.Σ.  του ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ »στην  Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού που θα πραγματοποιηθεί  με ένα και μοναδικό θέμα εκλογή αρχαιρεσιών για όργανα του συνεταιρισμού στις 6 Νοεμβρίου 2022  ημέρα Κυριακή και ώρα από 09:00   -15:00  .Για την εκλογική διαδικασία θα στήνονται κάλπες σε κάθε Καποδιστριακό Δήμο , οι οποίες είναι : 1] Κοινότητα Αμαξάδων Ν. Ροδόπης  , 2] Δήμος Αρριανών Ν. Ροδόπης  , 3] Δήμος Ιάσμου Ν. Ροδόπης  , 4] Κοινότητα Κέχρου Ν. Ροδόπης  , 5] Δήμος Κομοτηνής Ν. Ροδόπης  , 6] Δήμος Μαρώνειας Ν. Ροδόπης  , 7]Κοινότητα Οργάνης Ν. Ροδόπης  , 8-] Δήμος Ορφέας Ν. Έβρου  ,9] Δήμος Σαπών  Ν. Ροδόπης, 10]Δήμος Σώστου Ν. Ροδόπης  και 11] Δήμος Φιλύρας Ν. Ροδόπης . Τα μέλη που είναι κάτοικοι των οικισμών που υπαγόταν στους ανωτέρω δήμους- Κοινότητες  θα ψηφήσουν στην κάλπη που θα στήνεται στους ανωτέρω δήμους – Κοινότητες.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού να προσέλθουν στον ως άνω χώρο και χρόνο, για την νόμιμη απαρτία που απαιτείτε από το καταστατικό, άλλως, θα επαναληφθούν την αμέσως επόμενη Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022, στον ίδιο χώρο και ώρα, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του συνεταιρισμού πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών , δηλαδή αργότερα μέχρι 30-10-2022 και ώρα 15:00 σύμφωνα με το παρ.2 του άρθ. 30 του καταστατικού .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΜΕΤ ΣΙΝΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό