ΣΕΒΕ: Εναρκτήρια Τεχνική Συνάντηση CB CARBONFREE – INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΕΒΕ: Εναρκτήρια Τεχνική Συνάντηση CB CARBONFREE – INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο ΣΕΒΕ, ως επικεφαλής εταίρος του έργου με ακρωνύμιο CARBON FRΕE, διοργάνωσε την Παρασκευή 22.10.2021 στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace την εναρκτήρια συνάντηση για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που στόχο έχει τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην παραγωγή προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής και τη δημιουργία σχετικού προτύπου.

Το έργο που θα διαρκέσει δύο έτη – έως την Άνοιξη του 2023 – στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και / ή τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, της τυποποίησης, του μάρκετινγκ, κτλ φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τον παραγωγό έως το τελικό σημείο διάθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση του έργου CB CARBON FREE θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κάθε συμμετέχουσα χώρα σε Ελλάδα και Βουλγαρία, να αναπτύξει τα δικά της κριτήρια, μεθοδολογία και έρευνα για την υλοποίηση ενός Πρωτοκόλλου (Carbon Free Protocol) το οποίο θα εφαρμόσει πιλοτικά χρησιμοποιώντας ως εργαλεία δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο στόχο την εφαρμογή του Carbon Free Protocol σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

Τα κυριότερα οφέλη από τον υπολογισμό και την πιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα είναι τα ακόλουθα:

Μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης

Ανάδειξη της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης

Είσοδος σε νέες αγορές και γνωριμία με νέο αγοραστικό κοινό

Αύξηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων

Μέσα στην έντονα ανταγωνιστική διεθνή αγορά, η πιστοποίηση που προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι αυτή της πιστοποίησης του περιβαλλοντικού προφίλ της παραγωγής ενός προϊόντος (αποτύπωμα άνθρακα). Η μείωση επομένως του αποτυπώματος άνθρακα των επιχειρήσεων που εξάγουν, θα προσδώσει οπωσδήποτε θετικό πρόσημο στις εξαγωγικές προσπάθειες των εταιρειών.

Η πιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα, θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για διείσδυση σε νέες αγορές, καθώς απαιτητικές αγορές του εξωτερικού ζητούν από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους στις συγκεκριμένες αγορές, πιστοποιητικό ανθρακικού αποτυπώματος.  Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι συγκεκριμένες χώρες θέτουν προϋποθέσεις εισόδου για προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα τρόφιμα, που αποτελούν βασικό κλάδο των ελληνικών εξαγωγών.

Στο εταιρικό Σχήμα του έργου CB CARBON FREE συμμετέχουν ακόμα οι:

Ø  Haskovo Chamber of Commerce and Industry

Ø  European Regional Framework for Co-operation

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας” INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 “.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό